Bierzesz auto na raty? Jakie dokumenty są wymagane?

Biznes Finanse

Zakup samochodu za gotówkę udaje się niewielkiej grupie społeczeństwa. Niestety ceny pojazdów są jeszcze na tyle wysokie, że nie każdy jest w stanie sobie na nie pozwolić. Na szczęście banki oferują kredyty samochodowe. Dzięki temu każdy może zakupić auto na raty. By było to możliwe, trzeba do odpowiedniego banku złożyć stosowne dokumenty.

Żeby uzyskać kredyt samochodowy, należy  wypełnić wniosek. Koniecznością jest złożenie kilka zaświadczeń i oświadczeń. Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą powinny przygotować oświadczenia o niezaleganiu z opłatą na rzecz urzędu skarbowego oraz zakładu ubezpieczeń społecznych za ostatni miesiąc. Ważna jest również informacja o numerze NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) oraz REGON. Koniecznością jest także oświadczenie o wysokości osiąganych dochodów, a także zaświadczenie o wpisie do ewidencji.  Osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności powinny zgłosić się do banku z oświadczeniem o wysokości osiąganych dochodów. Z kolei osoby, które prowadzą gospodarstwo rolne powinny złożyć oświadczenie o wysokości dochodów osiąganych z gospodarstwa. Ważne jest także oświadczenie o niezaleganiu z podatkiem rolnym. Niezbędne jest także zaświadczenie z Urzędu Gminy o posiadaniu gospodarstwa.

We wszystkich trzech przypadkach koniecznością jest również posiadanie dowodu osobistego oraz innego dokumentu, który jest w stanie potwierdzić tożsamość.

Written by Karol