Darowizna samochodu wykorzystywanego dotychczas w leasingu

Motoryzacja

Zdawałoby się, że rzadko forma darowizny przybiera charakter leasingu. Wręcz przeciwnie! Taka możliwość istnieje i warto znać wszystkie aspekty z nią związane. W poniższym artykule będziemy chcieli omówić rzeczy, o któych powinieneś wiedzieć i z którym powinieneś się liczyć , tak aby nie popełnić żadnego błędu przy całej operacji darowizny samochodu wykorzystywanego w leasingu.

Leasing stanowi jedną z najbardziej popularnych form finansowania inwestycji w środki trwałe w przedsiębiorstwie. Między innymi w ten sposób właściciele firm nabywają samochody na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Po zakończeniu umowy leasingu mogą wykupić jej przedmiot. Jak tego dokonać i czy można nim później dowolnie rozporządzać, m.in. darować go bliskiej osobie?

Dwa sposoby wykupu

Przedmiot leasingu osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą może wykupić po zakończeniu okresu trwania zawartej umowy leasingowej jako:

  • Prywatna osoba, zaliczając wykupiony przedmiot do majątku prywatnego,

  • Przedsiębiorca, zaliczając przedmiot leasingu do majątku przedsiębiorstwa.

Nie ma przy tym znaczenia, czy umowa uwzględniała realizację leasingu na firmę czy tzw. leasingu konsumenckiego.

Wykup przez osobę prywatną

Przedsiębiorca decydujący się na wykupienie leasingowanego dotychczas przez jego firmę samochodu, jako osoba prywatna, wlicza go do swojego majątku prywatnego i może nim dysponować w dowolny sposób. Między innymi, samochód może stać się następnie przedmiotem darowizny dla osoby bliskiej z rodziny, np. rodzica. Taka transakcja będzie korzystna dla obu stron pod względem podatkowym, bowiem nie wystąpi żaden podatek należny do zapłaty fiskusowi, o ile rodzic, który otrzyma samochód zgłosi naczelnikowi Urzędu Skarbowego jego nabycie w drodze darowizny, z wykorzystaniem druku zgłoszenia SD-Z2. Jest to związane z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, na mocy którego opodatkowaniu podlegają bowiem jedynie transakcje nieodpłatnego przekazywania towarów należących do przedsiębiorstw podatników, o ile podatnikowi przysługiwało w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Dodatkowo, nie zostanie naliczony podatek od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeśli darowizna zostanie zgłoszona.

Wadą wykupu prywatnego jest to, że właściciel pojazdu nie będzie miał prawa do odliczenia VAT-u z faktury za wykup samochodu z leasingu i nie będzie on mógł zaliczyć kosztu netto wynikającego z faktury do kosztów uzyskania przychodów z działalności gospodarczej.

Wykup na firmę

Można też zdecydować się na wykupienie samochodu leasingowanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, co zobowiązuje przedsiębiorcę do zaliczenia pojazdu do majątku firmowego. Darując samochód w takiej sytuacji osobie bliskiej, należy naliczyć VAT, jako że przedsiębiorca ma również prawo do odliczenia VAT.  

Pamiętaj, to jak traktujesz swoje podejście do obowiązujących procedur prawa, wpływa na to, że możesz zaoszczędzić sporo czasu, nad tłumaczeniem się w Urzędzie Skarbowym z rzeczy o których nie wiedziałeś.

Izabela Smardz Ekspert Leasingu
Artykuł został przygotowany przez partnera sieci brokerskiej GO-leasing oddział Wrocław specjalizującej się w dostarczaniu swoim klientom gotowych i najlepszych na rynku rozwiązań z zakresu finansowania bieżącej i przyszłej działalności.
Written by Karol