Metodyki zarządzania projektami – ich znaczenie w biznesie

Biznes Finanse

Na prawidłowe funkcjonowanie biznesu ma wpływ bardzo wiele czynników. Jednym z nich jest wprowadzanie usprawnień mających na celu płynną realizację poszczególnych projektów przedsiębiorstwa. W związku z tym zostało opracowanych kilka metodyk zarządzania projektami.

Jaką metodykę zarządzania projektami wybrać?

Aby zadania stawiane przez firmę przebiegały w sposób jak najbardziej wydajny, warto zastosować którąś z najbardziej znanych technik zarządzania projektami. Czy będzie to ITIL, Prince2, czy może Agile PM, to już zależy od branży, rodzaju przedsięwzięcia oraz od celów, jakie sobie stawiamy. Prince2 to metodyka, która uznawana jest za najbardziej uniwersalną. Łączy w sobie cechy tradycyjnych metod zarządzania projektami oraz metodyk nowej generacji. Może być stosowana w różnych sektorach, w przeciwieństwie chociażby do ITIL, która jest wykorzystywana niemal wyłącznie w branży IT. Stosując metodę Prince2 tworzy się szczegółowy plan działań rozbity na konkretne zadania i definiuje się cel projektu. Każdy etap realizacji projektu jest skrupulatnie monitorowany. Dużą rolę odgrywa tu menedżer oraz audytor projektu.

Technika elastyczna – AgilePM

W niektórych przypadkach lepszym rozwiązaniem staje się wykorzystanie techniki AgilePM zamiast tradycyjnej Prince2. Podczas gdy w tej ostatniej stosowało się dokładny plan oraz z góry wyznaczało się cel projektu, AgilePM wyróżnia się większą elastycznością. Stosuje się ją wtedy, gdy nie da się wyraźnie określić celu oraz gdy zakłada się wprowadzanie modyfikacji podczas realizowania projektu. W nowoczesnym biznesie, a zwłaszcza w niektórych jego gałęziach, należy działać szybko i często dostosowywać się do zmieniających się warunków. Dlatego AgilePM nazywana jest metodyką adaptacyjną – pozwala na cykliczne wprowadzanie ulepszeń podczas trwania projektu, oczywiście przy jednoczesnym zachowaniu najważniejszych zasad sprawnego zarządzania.

ITIL – optymalne dla branży IT

Sektor usług informatycznych wyróżnia się swoją własną specyfiką. ITIL to metodyka, pozwalająca na sprawne, efektywne zarządzanie systemami informatycznymi w firmie. W technice ITIL zostały zdefiniowane poszczególne obszary działań oraz procesy, w oparciu o które ma przebiegać administrowanie usługami IT. Metodyka ta cieszy się dużym powodzeniem na całym świecie. Kierując się zasadami zawartymi w ITIL można zoptymalizować jakość świadczonych usług IT oraz zminimalizować koszty związane z funkcjonowaniem firmy.

Dlaczego warto stosować sprawdzoną metodykę zarządzania projektami?

Znana, wypróbowana metodyka zarządzania projektami może przynieść firmie szereg korzyści. Nie sposób nie wymienić tutaj polepszenia wydajności pracy, które jest związane z rozpisaniem poszczególnych etapów projektu i kontrolowaniem ich przebiegu. Dzięki technikom zarządzania projektami możliwa jest redukcja kosztów, a także polepszenie relacji z kontrahentami. Nie bez znaczenia jest także rozwój zawodowy kadry, która uczestniczy w projektach.

Więcej informacji m.in. na temat metodyki ITIL Foundation znajdziesz na inprogress.pl

Written by Alicja