Pokaz Mody MSKPU | Pokaz Dyplomowy 2008 | Fashion Show | Fashion School

Moda TV
Written by Alicja