Rozliczenie PIT, a samotne wychowywanie dziecka

Biznes Finanse

Osoby samotnie wychowujące dziecko mogą skorzystać z możliwości rozliczenia zeznania rocznego wspólnie z dzieckiem i dzięki temu zaoszczędzenia całkiem sporych sum.

Na czym polega rozliczenie PITu wspólnie z dzieckiem?

Samotni rodzice mają możliwość rozliczenia PITu z dzieckiem na takich samych zasadach, na jakich wspólnie mogą rozliczać się małżonkowie. Jak w takim przypadku będzie liczony podatek? Suma dochodów rodzica i dziecka zostanie podzielona na dwa a podatek będzie w wysokości podwójnego podatku od tej kwoty.

Najwięcej więc zaoszczędzą samotni rodzice jeśli ich dziecko nie pracuje. W takim przypadku całość dochodu zostanie dwukrotnie zmniejszona i podatek będzie liczony jako dwukrotność podatku od tej kwoty. Zaoszczędzą również rodzice, których dochody w roku podatkowym przekroczyły próg 18%. Gdyby rozliczali się indywidualnie, musieliby przejść na wyższą stawkę podatku (32%) a dzięki rozliczeniu wspólnie z dzieckiem pozostaną na stawce w wysokości 18%.

Kto może rozliczać się wspólnie z dzieckiem?

Z możliwości rozliczenia wspólnie z dzieckiem mogą skorzystać osoby osiągające dochody opodatkowane na zasadach ogólnych (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie, działalność gospodarcza na zasadach ogólnych).

Nie mogą natomiast skorzystać z tej możliwości rodzice, którzy osiągają dochody opodatkowane podatkiem liniowym, ryczałtem ewidencjonowanym albo kartą podatkową. Wyjątek stanowią dochody z najmu prywatnego opodatkowane ryczałtowo.

Samotny rodzic – kto nim jest?

W niektórych przypadkach wątpliwości budzi fakt, czy dana osoba jest osobą „samotnie wychowującą dziecko” czy nie jest. Czy, na przykład, matka, która nie ma od dawna kontaktu z ojcem dziecka, ale ma nowego partnera, z którym od pewnego czasu mieszka, razem ze swoim dzieckiem, jest osobą samotnie wychowującą dziecko czy nie? A co z mężatką, która jest w trakcie rozwodu, ale nie mieszka już ze swoim mężem? A czy rodzic, który mieszka ze swoim dzieckiem i swoimi rodzicami jest samotnie wychowującym czy nie?

Niektóre sytuacje mogą być sporne, jednak zgodnie z przepisami ważny jest stan faktyczny – kto w rzeczywistości wychowuje dziecko a nie stan cywilny. Dlatego osoba będąca w związku nieformalnym może być uznana za osobę samotnie wychowującą dziecko, jeśli jej partner/partnerka nie bierze udziału w wychowaniu dziecka. Jeśli mieszkają oddzielnie nie ma problemu w ich sytuacji. Jeśli jednak mieszkają razem, urząd skarbowy zapewne stwierdzi, że również wspólnie dziecko wychowują. Podobna sytuacja występuje w przypadku matek mieszkających ze swoimi rodzicami. Mogą być one uznane za matki samotnie wychowujące dziecko, jeśli dziadkowie nie łożą środków finansowych na dziecko i nie biorą udziału w jego wychowaniu. Sam fakt bycia w związku małżeńskim nie uniemożliwia natomiast rozliczenia wspólnie z dzieckiem. Jeśli matka (lub ojciec) samotnie zajmuje się wychowywaniem dziecka a mąż (żona) nie bierze w tym żadnego udziału, taki rodzic będzie uznany przez urząd skarbowy jako samotny rodzic.

Samotny rodzic a ulga na dziecko

Samotne wychowywanie dziecka nie zabrania korzystania z ulgi prorodzinnej. Tak samo jak małżeństwa wspólnie wychowujące dziecko, tak i rodzice wychowujący dziecko samotnie mogą skorzystać z odliczenia od podatku.

 

RozliczeniePit.pl
Artykuł został przygotowany przez serwis rozliczeniepit.pl – porady i instrukcje do deklaracji PIT oraz bezpłatny program do rozliczenia PIT.
Written by Alicja