Rynek urządzeń fiskalnych

Biznes Finanse

Rynek urządzeń fiskalnych od kilku lat notuje specyficzny rodzaj cykli koniunkturalnych. Nieprzypadkowo – wszak w znaczniej mierze za popularnością fiskalizacji stoi litera prawa, przyjmowane i egzekwowane przez państwo regulacje. Nakładając na coraz to nowych przedsiębiorców obowiązek ewidencji fiskalnej, ustawodawca każdorazowo powiększa rynek zbytu, po którym następuje boom sprzedażowy i uspokojenie rynku w kolejnych latach, dostosowanie się go do zbytu odtworzeniowego.

 

 

Kiedy w roku 2013 obowiązkiem fiskalizacji objęto niemal każdego przedsiębiorcę, który osiągnął dochód roczny przekraczający 20 tys. złotych (przypomnijmy – w latach poprzednich kwota ta wynosiła 40 tys. zł) producenci urządzeń fiskalnych zanotowali znaczący wzrost sprzedaży. Szacowano, że 2013 będzie rokiem rekordowym, deklasującym wcześniejszego „lidera” – czyli rok 2011 (kiedy to fiskalizowano lekarzy i prawników, a sprzedaż sięgnęła około 220 tys. urządzeń). Rzeczywistość przerosła najśmielsze oczekiwania i urządzenia fiskalne zalały rynek. Sprzedano około 305 tys. maszyn fiskalnych, w porównaniu do roku uprzedniego (2012) rynek wzrósł o 70%. Oczekiwane w roku 2014 uspokojenie zaowocowało skupieniem uwagi polskich gigantów tego sektora na rynkach zagranicznych – przede wszystkim na szczególnie korzystnym rynku węgierskim, gdzie miała odbyć się reforma fiskalna. Ta taktyka przyniosła wymierne efekty zwłaszcza przedsiębiorstwu Elzab, które za swoje osiągnięcia otrzymało nagrodę za najlepszą inwestycję w spółkę giełdową roku 2014 – Byki i Niedźwiedzie fundowane przez Gazetę Giełdy Parkiet. Elzab na laurach nie spoczywa i planuje na rok 2015 nie tylko umocnienie swojej pozycji w Polsce i na Węgrzech, ale i ekspansję na rynek grecki. W ojczyźnie będzie konkurował z dominującym od lat Novitusem (ze wspólnej „stajni” Grupy Comp) i depczącym spółce Novitus po piętach Posnetem.

Rok 2015 ma być kolejnym zwyżkowym w sektorze urządzeń fiskalnych. Warszawa przyszykowała kolejne zmiany prawne – rozporządzenie Ministerstwa Finansów (z dnia 4 listopada 2014) regulujące kwestię zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji rozszerzyło obowiązek posługiwania się kasami fiskalnymi na nowych przedsiębiorców. Lista niezobligowanych do fiskalizacji (z którą można zapoznać się na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej) skurczyła się do minimum, natomiast rynek po raz kolejny obiecująco się powiększył.

Written by Alicja